Privacyverklaring Stichting Steprace Den Hout

Laatst gewijzigd op 22 maart 2024

In deze Privacyverklaring legt Stichting Steprace Den Hout (hierna: de ‘’Stichting’’ of ‘’wij’’) uit welke Persoonsgegevens verzameld worden wanneer jij je inschrijft voor en/of deelneemt aan de Steprace Den Hout (hierna: het “Evenement”). De Stichting vindt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

Wanneer je vragen hebt, of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring zijn vermeld.

 

Persoonsgegevens

Wanneer we in deze Privacyverklaring de term ‘’Persoonsgegevens’’ gebruiken, bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

De Stichting verzamelt de volgende Persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en postadres, et cetera)

We verwerken deze gegevens:

 1. Wanneer je je inschrijft voor het Evenement;
 2. Wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via social media, via de website https://www.steprace.nl (hierna: de “Website”) of via e-mail);
 3. Wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger en/of medewerker van het Evenement.

Het doel van deze verwerking is om jou in te kunnen schrijven voor het Evenement en/of deel te kunnen laten nemen aan het Evenement. Deze gegevens zijn nodig om jouw identiteit vast te kunnen stellen. Ook kunnen we je via deze gegevens een bevestiging van jouw inschrijving en een bevestiging van de betalingen sturen of contact opnemen als er iets mis zou gaan. We kunnen je via deze gegevens ook nuttige informatie geven, zoals informatie over de voortgang van de inschrijving. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor het beantwoorden van vragen bestaat er een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Namelijk het belang om jou te kunnen helpen en het belang om ons Evenement te kunnen verbeteren, ten behoeve van jou en andere deelnemers.

Deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk is. Als je wenst dat de gegevens direct worden verwijderd, dan kan je ons daartoe verzoeken.

 

Betaalgegevens

We verwerken deze gegevens:

 1. Wanneer je je inschrijft voor het Evenement;
 2. Wanneer we je een creditnota sturen.

Het doel van deze verwerking is om jou deel te kunnen laten nemen aan het Evenement. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk is. Als je wenst dat de gegevens direct worden verwijderd, dan kan je ons daartoe verzoeken.

 

Beeld- en geluidsmateriaal (opgenomen vóór/tijdens/na het Evenement)

We verwerken deze gegevens:

 1. Wanneer je deelneemt aan of aanwezig bent bij het Evenement;
 2. Bij posts op social media kanalen, in kranten, en andere uitingen van de Stichting.

Voor deze verwerking bestaat er een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Namelijk het belang om ons Evenement te kunnen verbeteren, ten behoeve van jou en andere deelnemers.

Deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk is. Als je wenst dat de gegevens direct worden verwijderd, dan kan je ons daartoe verzoeken. Daarnaast heb je bij inschrijving ook toestemming gegeven voor de verwerking. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is dus ook artikel 6 lid 1 sub a AVG: je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens zolang als noodzakelijk is. Als je wenst dat de gegevens direct worden verwijderd, dan kan je ons daartoe verzoeken.

 

Marketingberichten

Indien je aangeeft dat je marketingberichten wilt ontvangen, dan sturen we je graag nieuwsberichten die interessant voor jou zouden kunnen zijn. Je kunt dit aangeven door aan te vinken dat je deze informatie van ons wenst te ontvangen. Daarbij bestaat ook de optie om marketingberichten van derden te ontvangen. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG: je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens zolang als noodzakelijk is.

 

Zakelijke partners

Wanneer je als zakelijke partner goederen of diensten aan de Stichting levert, dan verzamelen en gebruiken we jouw zakelijke contactgegevens alleen ten behoeve van onze samenwerking. We bewaren dergelijke informatie zo lang als nodig is voor onze legitieme zakelijke doeleinden. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Beveiliging

We beschermen de Persoonsgegevens die wij hebben door technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen ongeautoriseerd(e), onwettig(e) of onopzettelijk(e) toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van die Persoonsgegevens. We nemen voortdurend stappen om de gegevensbeveiliging verder te verbeteren, doordat de sector zelf ook voortdurend verandert.

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw Persoonsgegevens, dat de toegang tot Persoonsgegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. We nemen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

   • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
   • een beveiligd intern netwerk
   • een interne logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden en 2FA
   • steeksproefsgewijze controle op naleving beleid

  De Persoonsgegevens zijn opgeslagen bij partijen die voor een zorgvuldige beveiliging kunnen zorgen. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt die nodig zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens. Voor zover de datacentra van deze partijen buiten de EU gelegen zijn, gelden er voldoende waarborgen om de doorgifte mogelijk te maken.

   

  Jouw rechten

  Je hebt onder meer de volgende rechten:

  1. het recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
  2. als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens, heb je ook het recht om deze toestemming weer in te trekken;
  3. het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen;
  4. het recht om fouten te laten corrigeren;
  5. het recht om verouderde Persoonsgegevens te laten verwijderen;
  6. het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van Persoonsgegevens.

  Indien jij deze rechten wil uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen. Wij verzoeken je om in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke Persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft.

  Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet jou deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.

   

  Klacht indienen

  Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Cookies

  De Stichting gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze Website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stichting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

   

  Ontvangers van Persoonsgegevens

  Indien nodig kunnen we jouw Persoonsgegevens delen met de volgende derden:

  1. bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van de overeenkomst ten behoeve van jouw deelname aan het Evenement;
  2. partners die betalingen verwerken/afhandelen;
  • andere partijen en/of overheidsinstanties voor zover dat wettelijk vereist is.

  Onze partners hebben hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden waarover de Stichting geen enkele controle heeft. Wij raden aan deze documenten goed door te nemen.

   

  Updates van dit Privacyverklaring

  De manier waarop wij Persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling van de gegevens die wij verwerken, kan gewijzigd worden. Stichting behoudt zich het recht voor dit Privacyverklaring te wijzigen. Daarom moedigt Stichting jou aan om deze Privacyverklaring regelmatig te checken om zo op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Wij spannen ons in om jou op de hoogte te brengen van grote wijzigingen. Op die manier zorgen we ervoor dat je op de hoogte bent van recente wijzigingen.

   

  Contact

  Voor vragen en/of opmerkingen kan je contact opnemen met:

  Stichting Steprace Den Hout

  Molenakker 6

  4911 BC Den Hout

  steprace@steprace.nl